חשוב לדעת! על בטיחות בטיפול פסיכולוגי

כל אדם הפונה לטיפול לקבלת עזרה נפשית, עושה זאת לאחר תקופת התלבטות ולא כלאחר יד. אחת הסיבות לכך היא שהסיטואציה הטיפולית דורשת רמות גבוהות ביותר של חשיפה אישית, המצריכות תחושת בטיחות אישית גבוהה בתוך הטיפול, ואמון רב במטפל עצמו.

האמון במטפל ותחושת הביטחון מתפתחים לרוב במסגרת הקשר הטיפולי. עם ההתקדמות בטיפול, הקשר עם המטפל הופך להיות יקר ערך עבור המטופל, מקור לידע, אישור ותמיכה. המטופל מרגיש יותר ויותר כי הוא יכול לחלוק את הדברים אשר על ליבו עם המטפל, ושהללו יתקבלו באופן שאינו שיפוטי.


אולם, הדברים הללו מתרחשים במהלך התהליך הטיפולי, ואינם נמצאים שם מראשיתו. אחד הגורמים המרכזיים התורמים לתחושת הבטיחות עם הכניסה לתהליך של טיפול פסיכולוגי, הוא קיומו של הקוד האתי - אסופת כללים מחמירה המהווה עקרונות ברזל מנחים לעבודת המטפל.

כל תחום במקצועות הטיפוליים מוסדר באמצעות קוד אתי מתאים. עבור הפסיכולוגיים הקליניים, הקוד האתי הוא של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י).

על פי הפ"י, ארבעת העקרונות המנחים את הפסיכולוג הם: קידום טובת הלקוח ורווחתו האישית, יושר, מקצועיות ואחריות חברתית. בקוד מפורטים כללים רבים העוסקים בין השאר ביישום כללי האתיקה, הבניית הקשר המקצועי, יחסי - עמיתים, אבחון והערכה, ייעוץ באמצעי התקשורת ובאינטרנט, אתיקה, מחקר מדעי ופרסום.   

את הפסיכולוג אמורים להנהיג שיקולים מקצועיים לצד ערכים המקדשים את כבוד האדם וזכותו לאוטונומיה. במקרה של סתירה בין מחויבויות שונות של הפסיכולוג, עליו לקבל את החלטותיו כאשר טובת המטופל בראש מעייניו.


על הפסיכולוג לפעול תוך לקיחה בחשבון של חסרונותיו האישיים ותוך הכרה של רב- הגוניות של עולם הפסיכולוגיה. עליו להימצא בתהליך של חקירה ולמידה מתמדת, וזאת על מנת לנהוג במידת האחריות המרבית בשיקוליו המקצועיים.

הקוד האתי אף מדגיש את ההכרח לפעול מתוך יושר. על כל פסיכולוג חלה החובה שלא להציג מידע שקרי בנוגע לעבודתו ולהימנע מכל סוג של סילוף האמת.

הסיבה לדרישות המחמירות של הקוד האתי היא המודעות לכוח הרב שצובר המטפל במערכת היחסים בינו לבין המטופל: לדעותיו של המטפל, תגובותיו ועצותיו יכולה להיות השפעה גדולה על המטופל, גדולה בהרבה משל מרבית האנשים.

לכן הקוד האתי דורש מהפסיכולוג להימנע מכל סוג של ניצול לרעה של הקשר עם המטופל, ולפעול אך ורק למען מטרות מקצועיות. הקוד האתי כופה עונשים חמורים על העוברים על כללים אלו.

בנוסף הקוד מגדיר דרישות קונקרטיות יותר מצד הפסיכולוג - עליו לערוך תיעוד ורישום מסודרים של הפגישות הטיפוליות. כמו כן קיימת דרישה למומחיות ומיומנות - על הפסיכולוג להתעדכן באופן שוטף במידע מקצועי חדש, ולהפנות מטופל לטיפול מתאים במידה והטיפול הנדרש אינו בתחום מומחיותו.

הקוד האתי מתייחס גם לאחד התחומים המטרידים ביותר אנשים הפונים לטיפול פסיכולוגי: נושא הסודיות בטיפול.

כאמור, טיפול פסיכולוגי מאופיין על ידי חשיפה נפשית ורמות אינטימיות גבוהות. על המטפל חלה החובה לשמור על סודיות מלאה באשר לכל הידוע לו על המטופל ועל המתרחש בטיפול, אפילו לאחר מות המטופל. חשיפת המידע הסודי תתבצע רק על פי הוראת החוק, או כאשר קיימת בקשה לכך מהמטופל עצמו.


בטיחות - בכל מקום | בטיחות בטיפולים קוסמטיים | בטיחות רפואית - מקרי רשלנות רפואית